שיפוט ותנאים

שיפוט – גביע ועמידה בתנאים

מידע כללי

מעבר לפרסי הנצחון בתחרות במגרש, בה יתחרו הרובוטים וניקודם ייקבע על פי המפורט בקובץ "מסלול התחרות והתחנות", יוענקו גביעי שיפוט נוספים כדלהלן

גביעי שיפוט הניתנים בתחרות הינם

גביע השופטים

פרס אופציונלי. צוות השופטים יחליט על מתן הפרס – לקבוצה שהתמהיל שלה ייחודי או מאמציה המיוחדים, ביצועים או דינמיקה ראויים להכרה ולהערכה אולם לא מתאימה לאף אחת מהקטגוריות הקיימות.

בקרה איכותית

יוענק על שימוש בתוכנה ובחיישנים המשפרים את רמת הביצועים של הרובוט על המסלול, כמו תפעול אוטונומי, בקרה במערכת המכנית, שימוש אלגוריתמיקה וכד' על מנת להשיג תוצאות טובות על המגרש.

עיצוב – DESIGN

יוענק על שימוש ברכיבים פונקציונליים שהם גם אסתטיים במיוחד. אסתטי משמעותו – מראה נקי של הרובוט מבחינה תעשייתי, או לחלופין רמת קישוט גבוהה או יצירתית הקשורה לקונספט הרובוט של הקבוצה.

חדשנות

יוענק על הצגת הפתרון הכי חדשני ויצירתי בתכנון הרובוט לכל או לחלק מהאלמנטים באתגר. אלמנטים של הפרס כוללים עיצוב, חוסן (robustness), וחשיבה "מחוץ לקופסה".

ראיון קבוצתי

על מנת לאפשר לשופטים לקבל מידע בלתי אמצעי על הרובוט וזמן צפיה והבנה, יתבצע ראיון עם כל קבוצה, כחלק מתהליך ההקמה וההתארגנות ביום התחרות.

תוכן הראיון: הצגת חברי הקבוצה, תיאור תהליך העבודה ואלמנטים מרכזיים / ייחודיים ברובוט. הראיון יכלול גם זמן לשאלות שופטים. סה"כ כ 10 דקות. לאחר הראיון יינתן זמן לשופטים לרישום משוב והערות.

הראיון יתבצע מול שופטים שהנם חלק מצוות השיפוט הכללי במעמד ההקמה וההתארגנות לפני התחרות.

תנאי התחרות

מימדים ומשקל
 • רובוט הוצג על כל מרכיביו, כולל אלמנטים עיצוביים
 • הרובוט נכנס בקופסת בדיקת המידה 30X50X50
 • הרובוט שוקל לא יותר מ-12 ק"ג
חוקים כלליים
 • הרובוט אינו מכיל חלקים שיכולים לחבל במסלול התחרות
 • הרובוט אינו מכיל חומרים מסוכנים
 • הרובוט אינו מכיל חומרים העלולים לגרום להסתבכות עצמית
 • לרובוט אין פינות חדות או חפצים חדים
 • הרובוט אינו מכיל חומרים נוזלים או על בסיס ג'ל
 • הרובוט אינו מכיל חומרים שיגרמו לעיכוב על המסלול אם הם משתחררים
 • הרובוט אינו מכיל רכיבי גז סגורים
 • הרובוט אינו מכיל רכיבים המאריקים אותו למסלול
 • הרובוט אינו מכיל חלקים הידראולים
 • מקור האנרגיה של הרובוט הוא ממקורות מאושרים בלבד
חלקים מכניים
 • כל חלקי הרובוט הם מחומרי גלם מאושרים או חלקים שניתן לקנות כפי שהם (off the shelf)
חלקים חשמליים
 • הבטריה מחוברת באופן הדוק ובמיקום כך שלא יווצר מגע ישיר עם רובוט אחר על המסלול
 • הרובוט מכיל ערכת בטריות יחידה וסוג מאושר, המחוברת כיאות למתג החשמלי העיקרי.
 • אם הרובוט מכיל פיוזים, לא ניתן להחליפם בפיוזים חזקים יותר מאשר הותקנו במקור לפי מפרט היצרן
 • מודול מתח ראשי יוטען מהבטריה הראשית.
 • בקרי המנוע יקבלו מתח מהבטריה הראשית
 • סנסורים מאושרים יקבלו מתח מרכיב המתח הראשי ברובוט
 • מקורות אור, כולל LED, לא יהיו מפוקסים או מכוונים לכיוון ספציפי.
 • בקר הרובוט יקבל מתח מהבטריה הפנימית שלו
 • רובוט לא יכיל יותר מ-4 מנועי סים
 • הרובוט לא יכיל יותר מ 2 מנגנוני סרוו אם בכלל
 • הרובוט יכיל רק סנסורים מאושרים
 • כל חוטי מתח ובקרת מנוע להיות בצבעים עקביים שונים (חיובי – אום, לבן, חום או שחור עם פסים; שלילי – שחור או כחול).
 • חוטי ה encoder, הסרוו, בקרת מנוע והמתח הם באורך מתאים.
 • הארקה מאושרת
 • אין רכיב חשמלי מאושר ששונה על מנת לשפר יעילות כך שנפגעה רמת הבטיחות שלו.
גלגלים / מנגנוני התקדמות – מבחן שדה – אופציונלי
 • הרובוט לא מחבל במשטח התחרות (טסט אופציונלי כאשר עולה חשד לבעיה)
סימון הקבוצה
 • סימון הקבוצה על הרובוט קיים, ואינו גדול מ 10X10X20
 • סמל הקבוצה יעמוד בתנאי החלקים המכניים כמפורט לעיל

Inspection

Pre-Inspection

תתבצע כשבוע ימים לפני התחרות, על מנת למקסם את סיכוי הרובוט שלא להפסל ביום התחרות.

הצלחה אינה מחייבת הצלחה ב Inspection עצמו.

הבדיקה תתבצע על ידי צוות בקרה שיוסמך לך, אך לא בהכרח יהיה נוכח ביום התחרות.

בדיקת רכיבים מותרים (מנועים מותרים, כמות מנועים, גלגלים, חומרים), מימדים ומשקל הרובוט כמפורט בטבלה שלעיל.

Inspection

יתבצע ביום התחרות על ידי צוות בקרה. על הרובוט לעמוד בתנאים המפורטים בעמוד 1.