אתגר התחרות

RobotixOpen_Logo2

בניית רובוט ממונע על גלגלים (על פי מפרט חוקים ומגבלות שיינתנו למשתתפים), הנשלט הן על ידי תוכנה (אוטונומי) והן על ידי שלט, כך שיוכל להשלים את מירב מסלול המכשולים בזמן הקצר ביותר. בחלקו של המסלול תדרש הפעלה אוטונומית של הרובוט. הערכה הבסיסית של הרובוט תכלול, בנוסף למרכב, גם מנועים וסנסורים מתאימים.