מרוץ רחפנים בירוק

  FPV תחרות סרטי 

המרכז לרובוטיקה יישומית

9:00-10:00

הגעה והרשמת מטיסים

10:00-11:00

Racers סבבי זמנים

11:00-12:00

Racers סבבי תחרות

12:00-12:30

DJI סבב

12:30-13:00

וסרטים DJI, Racers הענקת פרסים

* ההרשמה ושליחת הסרטים יערכו עד יום חמישי ה 24/10 עד השעה 17:00

9:00-10:00

הגעה והרשמת מטיסים

10:00-11:00

Racers סבבי זמנים

11:00-12:00

Racers סבבי תחרות

12:00-12:30

DJI סבב

12:30-13:00

וסרטים DJI, Racers הענקת פרסים

* ההרשמה ושליחת הסרטים יערכו עד יום   חמישי בשעה 17:00 בערב

-מקום 1

צלמים

DJI Osmo Pocket

-מקום 1 DJI​

DJI​

DJI Osmo Pocket

-מקום 1

Racer

מדפסת תלת מימד

    מקצה

    האם קיים ביטוח?

    להעלת הסרט לתחרות על פי התקנון יש לשלוח את הסרט בצרוף פרטים אישיים לכתובת
    racersday@yarok-hok.com