מדיניות ביטול השתתפות לאחר סיום הרשמה בסדנאות מרכז היזמות "ירוק" עמק חפר

על פי חוק הגנת הצרכן ביטול בתוך 14 יום ממועד ההרשמה, ובלבד שיתבצע עד יומיים לפני הסדנה, יחוייב בתשלום של 10% מעלות הסדנה או 10 ₪ , הנמוך מבין השניים. בביטולים שלא על פי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא

בביטול של עד שבועיים לפני המפגש יבוצע החזר מלא של הסכום ששולם בניכוי עמלת ביטול של 10 ש"ח , למעט קורסי הדפסת תלת מימד הכוללים רכישת מדפסת, דמי הביטול במועד זה יהיו בסך של 50% מעלות הסדנה

-בביטול בין שישה ימים ליום אחד לפני קיום הסדנה יבוצע החזר של 50% מהסכום ששולם בניכוי עמלה של 10 ש"ח. או לחילופין אפשרות להגיע לסדנה הבאה על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש. למעט קורסי הדפסת תלת מימד הכוללים רכישת מדפסת, דמי הביטול במועד זה יהיו בסך של 80% מעלות הסדנה

בביטול יום לפני הסדנה ובאותו יום לא יבוצע החזר אך ניתן להגיע לסדנה הבאה על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש

במידה ונרשמתם ואינכם יכולים להגיע, ניתן בתיאום איתנו להעביר את ההשתתפות בסדנה למשתתף אחר
:  בכל מקרה של ביטול עדיף לעשות זאת בשליחת הודעה כתובה למייל המזכירות

office@yarok-hok.com

מדיניות ביטול השתתפות בקייטנות ופעילויות לילדים הנערכות מטעם ירוק
א. עד לשלושה שבועות קלנדריים מיום תחילת הקייטנה ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא
.  ב. לאחר מועד זה ועד יום תחילת הקייטנה ינוכו דמי ביטול בסך 50% מעלות הקייטנה לאחר תחילת הקייטנה דמי ביטול הינם 100% מעלות ההשתתפות בקיטנה
ג. ביטול ההשתתפות לאחר תחילת הקייטנה יתאפשר אך ורק במקרים חריגים (כגון אישור מחלה ) במקרה כזה, יגבה תשלום עבור הסכום היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה. הביטול ייחשב מיום ההודעה בכתב למזכירות וקבלת אישור חוזר על קבלת ההודעה.  לא יתקבל ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו

.הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו/ה של הילד/ה בגין בעיות התנהגות